หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TCAP ปี 2015

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TCAP | งบการเงิน TCAP | ข้อมูลผู้ถือหุ้น TCAP
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
188,970,992 14.79%
2
info บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
129,914,400 10.17%
3
info บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
71,850,000 5.62%
4
info CHASE NOMINEES LIMITED
62,481,712 4.89%
5
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
51,216,882 4.01%
6
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
30,412,400 2.38%
7
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
30,352,455 2.38%
8
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
26,673,300 2.09%
9
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
18,380,400 1.44%
10
info น.ส.อตินุช ตันติวิท
16,654,972 1.3%
11
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
14,234,884 1.11%
12
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
12,955,060 1.01%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
12,829,100 1%
14
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
12,208,758 0.96%
15
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องนิวโนเบิล
10,887,300 0.85%
16
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
10,803,400 0.85%
17
info NORBAX INC.,
9,734,000 0.76%
18
info DBS BANK LTD
9,712,950 0.76%
19
info สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต จำกัด
9,200,000 0.72%
20
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
9,062,300 0.71%
21
info MR.HENDRIK ROBERTUS CASTENDIJK
8,446,600 0.66%
22
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
8,252,045 0.65%
23
info นายปิยะ ชื่นชมเดช
7,720,000 0.6%
24
info บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7,566,100 0.59%
25
info CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED
7,280,500 0.57%
26
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
7,113,200 0.56%
27
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
7,000,000 0.55%
28
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
6,659,100 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-04-17
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com