หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TCAP ปี 2013

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TCAP | งบการเงิน TCAP | ข้อมูลผู้ถือหุ้น TCAP
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
188,223,536 14.73%
2
info บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
129,914,400 10.17%
3
info บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
71,350,000 5.58%
4
info CHASE NOMINEES LIMITED 42
56,429,000 4.42%
5
info NORTRUST NOMINEES LTD.
36,353,500 2.84%
6
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
36,111,569 2.83%
7
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
26,137,916 2.05%
8
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
24,179,356 1.89%
9
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
21,877,830 1.71%
10
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
21,098,400 1.65%
11
info น.ส.อตินุช ตันติวิท
17,516,272 1.37%
12
info CHASE NOMINEES LIMITED 50
15,478,232 1.21%
13
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
13,733,000 1.07%
14
info NORBAX INC.,13
11,328,000 0.89%
15
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
11,084,300 0.87%
16
info บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10,641,500 0.83%
17
info กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอิมพีเรียลเวลธ์
9,848,700 0.77%
18
info MR.COLIN PETROULAS
9,500,000 0.74%
19
info นายศิริศักดิ์ สนโสภณ
9,345,500 0.73%
20
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND
9,259,800 0.72%
21
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
8,728,538 0.68%
22
info CLEARSTREAM NOMINEES LTD
8,679,204 0.68%
23
info นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ
6,900,000 0.54%
24
info นายปิยะ ชื่นชมเดช
6,860,000 0.54%
25
info นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์
6,856,900 0.54%
26
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
6,671,000 0.52%
27
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
6,659,100 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com