หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TASCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TASCO | งบการเงิน TASCO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS
490,731,040 31.37%
2
info บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
369,881,660 23.65%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
64,850,177 4.15%
4
info นายสมจิตต์ เศรษฐิน
30,000,000 1.92%
5
info น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร
18,200,000 1.16%
6
info นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
16,100,000 1.03%
7
info น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร
13,860,000 0.89%
8
info นายธวัชชัย เทียมทัน
11,830,000 0.76%
9
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
11,794,600 0.75%
10
info น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
10,500,000 0.67%
11
info นายพิชิต เลิศตำหรับ
10,000,000 0.64%
12
info นายชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ
9,655,000 0.62%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
9,645,600 0.62%
14
info น.ส.อลิดา เศรษฐิน
9,100,000 0.58%
15
info CHASE NOMINEES LIMITED
8,739,400 0.56%
16
info นายสมบัติ พิษณุไวศยวาท
8,030,300 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-02
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com