หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TASCO

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TASCO | งบการเงิน TASCO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD-FOR COLAS
490,731,040 31.58%
2
info บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
369,881,660 23.8%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
89,043,265 5.73%
4
info นายสมจิตต์ เศรษฐิน
28,600,000 1.84%
5
info น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร
17,000,000 1.09%
6
info นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
15,400,000 0.99%
7
info นายกฤษฎิ์ เศรษฐิน
14,040,700 0.9%
8
info น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร
13,000,000 0.84%
9
info นายธวัชชัย เทียมทัน
10,680,000 0.69%
10
info น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร
10,500,000 0.68%
11
info นายพิชิต เลิศตำหรับ
10,000,000 0.64%
12
info น.ส.อลิดา เศรษฐิน
8,700,000 0.56%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
8,550,513 0.55%
14
info นายกิตติพงษ์ ภัทรชัยกุล
8,115,600 0.52%
15
info AIA TH-EQ2-P
8,000,000 0.51%
16
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
7,816,300 0.5%
17
info น.ส.ธนิดา แสงธนนิรมิต
7,800,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-03
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com