หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SYNTEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SYNTEC | งบการเงิน SYNTEC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายจิรโมท พหูสูตร
186,052,860 11.63%
2
info น.ส.ณิชยา พหูสูตร
175,446,260 10.97%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
115,636,284 7.23%
4
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
79,564,600 4.97%
5
info นายสุขุม พหูสูตร
78,905,200 4.93%
6
info นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ
65,530,000 4.1%
7
info นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์
63,700,000 3.98%
8
info นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
50,000,000 3.13%
9
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
39,601,300 2.48%
10
info นางอู่พร สู่บัณฑิต
24,849,020 1.55%
11
info นายชวลิต จรัสโชติพินิต
23,000,000 1.44%
12
info นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์
22,720,000 1.42%
13
info นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์
22,704,000 1.42%
14
info นางยุวดี ว่องกุศลกิจ
20,213,600 1.26%
15
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
19,057,900 1.19%
16
info น.ส.สุชีรา เตชาพลาเลิศ
18,864,300 1.18%
17
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
15,169,600 0.95%
18
info บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
13,000,000 0.81%
19
info นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์
11,963,900 0.75%
20
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
11,794,078 0.74%
21
info นายสุรินทร์ เตชาพลาเลิศ
11,500,000 0.72%
22
info นายชัชชัย กีรติวรสกุล
11,300,000 0.71%
23
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
10,267,800 0.64%
24
info นายวิรัตน์ ทวีกิติกุล
10,200,000 0.64%
25
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
9,689,200 0.61%
26
info น.ส.ศิริพร สู่บัณฑิต
9,350,288 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com