หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SYNTEC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SYNTEC | งบการเงิน SYNTEC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายจิรโมท พหูสูตร
186,052,860 11.63%
2
info น.ส.ณิชยา พหูสูตร
175,446,260 10.97%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
115,636,284 7.23%
4
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
79,564,600 4.97%
5
info นายสุขุม พหูสูตร
78,905,200 4.93%
6
info นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ
65,530,000 4.1%
7
info นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์
63,700,000 3.98%
8
info นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
50,000,000 3.13%
9
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
39,601,300 2.48%
10
info นางอู่พร สู่บัณฑิต
24,849,020 1.55%
11
info นายชวลิต จรัสโชติพินิต
23,000,000 1.44%
12
info นายพงศ์พันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์
22,720,000 1.42%
13
info นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์
22,704,000 1.42%
14
info นางยุวดี ว่องกุศลกิจ
20,213,600 1.26%
15
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
19,057,900 1.19%
16
info น.ส.สุชีรา เตชาพลาเลิศ
18,864,300 1.18%
17
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
15,169,600 0.95%
18
info บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
13,000,000 0.81%
19
info นายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์
11,963,900 0.75%
20
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
11,794,078 0.74%
21
info นายสุรินทร์ เตชาพลาเลิศ
11,500,000 0.72%
22
info นายชัชชัย กีรติวรสกุล
11,300,000 0.71%
23
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
10,267,800 0.64%
24
info นายวิรัตน์ ทวีกิติกุล
10,200,000 0.64%
25
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
9,689,200 0.61%
26
info น.ส.ศิริพร สู่บัณฑิต
9,350,288 0.58%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com