หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SYMC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SYMC | งบการเงิน SYMC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info TIME DOTCOM INTERNATIONAL SDN BHD
126,089,989 38.75%
2
info นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ
34,255,593 10.53%
3
info นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร
32,730,815 10.06%
4
info นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร
17,082,751 5.25%
5
info นายนิพล สุวรรณเชษฐ์
13,337,551 4.1%
6
info บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
10,222,900 3.14%
7
info นายวันชัย สมบูรณ์ผล
8,942,334 2.75%
8
info นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินทร์
7,422,451 2.28%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
5,128,766 1.58%
10
info นายสุธี ลัคนสุทิน
4,020,000 1.24%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม
3,627,591 1.11%
12
info นายมาโนช อยู่บรรยงค์
2,387,145 0.73%
13
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
2,281,783 0.7%
14
info น.ส.บุษกร จารุวชิราธนากุล
2,172,427 0.67%
15
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
1,882,133 0.58%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
1,787,400 0.55%
17
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
1,727,416 0.53%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ
1,674,466 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com