หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SVOA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SVOA | งบการเงิน SVOA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
172,496,450 24.4%
2
info BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
62,461,740 8.83%
3
info นายวิจิตร โภคะกุล
30,300,000 4.29%
4
info นายพรชัย เลิศมโนกุล
18,600,000 2.63%
5
info นายเขต หวั่งหลี
13,100,000 1.85%
6
info บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด
12,700,000 1.8%
7
info นายชวลิต จรัสโชติพินิต
10,000,000 1.41%
8
info นายรุ่งทวี สาลยาโกวิท
9,800,000 1.39%
9
info บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
9,000,000 1.27%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7,409,000 1.05%
11
info บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด
7,290,000 1.03%
12
info นายพรประเสริฐ กาญจนจารี
7,000,000 0.99%
13
info บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด
6,850,000 0.97%
14
info บริษัท อาเซี่ยนคอมมอดิตี้ส์ จำกัด
6,320,830 0.89%
15
info นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
6,003,100 0.85%
16
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
5,610,800 0.79%
17
info DELTA INVESTMENT FUND LIMITED
5,403,330 0.76%
18
info นายฐิติรักษ์ ตู้บรรเทิง
5,090,000 0.72%
19
info นางอิศรญา สุขเจริญ
4,500,000 0.64%
20
info นางวรรณดี เอกอุดมสิน
4,500,000 0.64%
21
info บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด
4,152,800 0.59%
22
info นายสมพล เอกธีรจิตต์
3,753,400 0.53%
23
info นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
3,700,000 0.52%
24
info นายวัชรพงษ์ ชำนาญกิจวนิช
3,700,000 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-13
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com