หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUSCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SUSCO | งบการเงิน SUSCO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายมงคล สิมะโรจน์
134,900,000 12.26%
2
info MR.CHALERMCHAI MAHAGITSIRI
117,473,800 10.68%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
43,706,633 3.97%
4
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
32,900,800 2.99%
5
info นายมาวีร์ สิมะโรจน์
32,300,000 2.94%
6
info นายภิมุข สิมะโรจน์
31,550,000 2.87%
7
info น.ส.อุษณา มหากิจศิริ
29,900,000 2.72%
8
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
29,861,900 2.71%
9
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
22,138,700 2.01%
10
info นายพนัส รุ่งนพคุณศรี
16,130,000 1.47%
11
info น.ส.วีรินทร์ สิมะโรจน์
14,500,000 1.32%
12
info นางมุกดา บุญเสี่ยง
14,000,000 1.27%
13
info บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัด
12,000,000 1.09%
14
info นายอดิศักดิ์ ภูติกชกร
11,000,000 1%
15
info นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์
10,300,000 0.94%
16
info นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
9,231,800 0.84%
17
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
8,183,600 0.74%
18
info นายอัมรินทร์ สิมะโรจน์
7,500,000 0.68%
19
info กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY
6,883,100 0.63%
20
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
6,511,900 0.59%
21
info นางสุภา บุญศิริ
5,800,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com