หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUPER ปี 2016

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SUPER | งบการเงิน SUPER | ข้อมูลผู้ถือหุ้น SUPER
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
4,294,967,295 20.59%
2
info นายประเดช กิตติอิสรานนท์
2,821,682,328 10.32%
3
info บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
2,109,331,614 7.71%
4
info นายจอมทรัพย์ โลจายะ
1,952,269,459 7.14%
5
info นางดาราณี อัตตะนันทน์
1,130,490,047 4.13%
6
info น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์
1,023,880,846 3.74%
7
info น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์
799,953,124 2.92%
8
info นายกุลทีป พิชิตสิงห์
721,000,000 2.64%
9
info นายกำธร กิตติอิสรานนท์
622,721,098 2.28%
10
info บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
540,950,612 1.98%
11
info นายพรพรหม พรหมวาณิช
321,768,364 1.18%
12
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
318,336,294 1.16%
13
info นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
275,674,324 1.01%
14
info บริษัท ดีดี มาร์ท พาวเวอร์ จำกัด
218,063,474 0.8%
15
info นางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์
197,882,000 0.72%
16
info นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
196,739,459 0.72%
17
info นายศิริชัย โตวิริยะเวช
171,691,824 0.63%
18
info ม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ
164,845,972 0.6%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-17
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com