หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUPER

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SUPER | งบการเงิน SUPER | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
4,294,967,295 20.59%
2
info นายประเดช กิตติอิสรานนท์
2,932,546,628 10.72%
3
info นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2,164,199,317 7.91%
4
info น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์
864,142,900 3.16%
5
info นายกุลทีป พิชิตสิงห์
748,000,000 2.73%
6
info นางดาราณี อัตตะนันทน์
688,489,047 2.52%
7
info นายกำธร กิตติอิสรานนท์
634,085,364 2.32%
8
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
538,818,605 1.97%
9
info นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล
365,000,000 1.33%
10
info บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
354,023,754 1.29%
11
info นายพรพรหม พรหมวาณิช
328,113,400 1.2%
12
info นางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์
188,678,800 0.69%
13
info นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
188,439,459 0.69%
14
info นายเสรี ตันชูเกียรติ
186,000,000 0.68%
15
info นายศิริชัย โตวิริยะเวช
174,991,824 0.64%
16
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
172,285,105 0.63%
17
info CHASE NOMINEES LIMITED
168,496,200 0.62%
18
info นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
161,569,990 0.59%
19
info นายดิเรก วินิชบุตร
140,852,800 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com