หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUPER

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SUPER | งบการเงิน SUPER | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สุวินทวงศ์ โกลด์ แอสเซ็ท จำกัด
4,294,967,295 20.59%
2
info นายประเดช กิตติอิสรานนท์
2,932,546,628 10.72%
3
info นายจอมทรัพย์ โลจายะ
2,164,199,317 7.91%
4
info น.ส.เจนจิรา กิตติอิสรานนท์
864,142,900 3.16%
5
info นายกุลทีป พิชิตสิงห์
748,000,000 2.73%
6
info นางดาราณี อัตตะนันทน์
688,489,047 2.52%
7
info นายกำธร กิตติอิสรานนท์
634,085,364 2.32%
8
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
538,818,605 1.97%
9
info นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล
365,000,000 1.33%
10
info บริษัท แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
354,023,754 1.29%
11
info นายพรพรหม พรหมวาณิช
328,113,400 1.2%
12
info นางฐิติพร เอี่ยมสิทธิพันธุ์
188,678,800 0.69%
13
info นายวีระเดช เตชะไพบูลย์
188,439,459 0.69%
14
info นายเสรี ตันชูเกียรติ
186,000,000 0.68%
15
info นายศิริชัย โตวิริยะเวช
174,991,824 0.64%
16
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
172,285,105 0.63%
17
info CHASE NOMINEES LIMITED
168,496,200 0.62%
18
info นายไพโรจน์ ศิริรัตน์
161,569,990 0.59%
19
info นายดิเรก วินิชบุตร
140,852,800 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com