หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ STA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น STA | งบการเงิน STA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด
283,152,760 22.12%
2
info นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล
135,660,070 10.6%
3
info THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES
67,078,783 5.24%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
33,664,030 2.63%
5
info บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด
28,138,000 2.2%
6
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
24,719,000 1.93%
7
info นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
22,791,000 1.78%
8
info นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล
22,520,000 1.76%
9
info CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL
21,726,050 1.7%
10
info นายวิชญ์พล สินเจริญกุล
21,000,000 1.64%
11
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
18,615,075 1.45%
12
info น.ส.สุวรรณา โกวิทย์โสภณ
15,380,000 1.2%
13
info MR.TSAI WU-YING
13,153,420 1.03%
14
info นายกิติชัย สินเจริญกุล
12,750,000 1%
15
info นางวรดี สินเจริญกุล
12,530,220 0.98%
16
info บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
11,605,920 0.91%
17
info CHASE NOMINEES LIMITED
9,554,700 0.75%
18
info นางพร้อมสุข สินเจริญกุล
9,000,000 0.7%
19
info MR.PAUL SUMADE LEE
8,906,955 0.7%
20
info นางสุไหง เชิดเกียรติกำจาย
8,157,875 0.64%
21
info นายบุณยชน สินเจริญกุล
7,525,400 0.59%
22
info CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.
7,496,000 0.59%
23
info นายไชยยศ สินเจริญกุล
7,410,825 0.58%
24
info นางจิตราภรณ์ พาณิชย์กุล
6,815,575 0.53%
25
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
6,766,278 0.53%
26
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
6,545,700 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com