หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SSI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SSI | งบการเงิน SSI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด
4,294,967,295 18.62%
2
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG ZURICH
4,225,145,037 13.14%
3
info บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิงส์ จำกัด
2,968,166,595 9.23%
4
info SIX SIS LTD
1,838,983,296 5.72%
5
info JFE Steel Corporation
1,133,908,088 3.53%
6
info MARUBENI-ITOCHU STEEL INC.
1,133,908,088 3.53%
7
info นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
864,125,900 2.69%
8
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
768,788,680 2.39%
9
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100
761,624,600 2.37%
10
info นางศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ
361,392,940 1.12%
11
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
291,144,908 0.91%
12
info นายจิตต์ ศรีวรรณวิทย์
270,617,400 0.84%
13
info นายวิจิตร รัตนศิริวิไล
250,514,140 0.78%
14
info บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
203,884,600 0.63%
15
info นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
178,000,100 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-30
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com