หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SSF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SSF | งบการเงิน SSF | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท โภไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด
80,999,700 30%
2
info นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
14,436,000 5.35%
3
info นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
13,980,000 5.18%
4
info นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
13,882,600 5.14%
5
info นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์
9,235,090 3.42%
6
info นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์
9,000,000 3.33%
7
info นางศุภิสรา เพชรวรกุล
8,000,000 2.96%
8
info น.ส.ภูษณิศา เจียงวรีวงศ์
8,000,000 2.96%
9
info นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
7,651,200 2.83%
10
info นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์
7,197,000 2.67%
11
info น.ส.ศันส์รวี ไกรสิทธิศิรินทร
7,150,000 2.65%
12
info นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
7,088,650 2.63%
13
info น.ส.ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร
7,000,000 2.59%
14
info น.ส.ศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร
7,000,000 2.59%
15
info นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์
6,855,500 2.54%
16
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6,583,650 2.44%
17
info น.ส.วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์
5,000,000 1.85%
18
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
5,000,000 1.85%
19
info น.ส.อรพรรณ อัสสมงคล
3,117,100 1.15%
20
info MR.CHEUNG LAWRENCE LUP-KWAN
1,896,000 0.7%
21
info นายทิวา จิรพัฒนกุล
1,826,200 0.68%
22
info นางพรรณทิพย์ ไพบูลย์
1,500,000 0.56%
23
info นายสุวิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค
1,462,700 0.54%
24
info นางสรญา สรไกรกิติกูล
1,360,000 0.5%
25
info น.ส.สรณี ว่องวัฒนโรจน์
1,360,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com