หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SPORT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SPORT | งบการเงิน SPORT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางสมลักษณ์ โหลทอง
51,817,395 13.75%
2
info นายระวิ โหลทอง
43,227,445 11.47%
3
info นายวรรคสร โหลทอง
40,493,988 10.75%
4
info นายวิลักษณ์ โหลทอง
39,810,032 10.57%
5
info บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
29,150,379 7.74%
6
info นายไพฑูร ชุติมากรกุล
12,126,963 3.22%
7
info นายศักดิ์ชัย สิริธนากร
10,594,237 2.81%
8
info นายวุฒิชัย เอกปัญญาสกุล
9,000,000 2.39%
9
info น.ส.สุชาดา เชาวกุล
7,251,505 1.92%
10
info น.ส.สุภา หงษ์ทอง
7,137,721 1.89%
11
info นายมณฑล นิมากร
7,040,700 1.87%
12
info นายอภินันทน์ ฮ้อแสงชัย
5,335,000 1.42%
13
info นายวิฑูรย์ นิรันตราย
4,320,490 1.15%
14
info นายรชต ไล้บางยาง
3,840,600 1.02%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,162,126 0.84%
16
info นางณรัมภา กุลตังวัฒนา
2,777,000 0.74%
17
info นายจรูญ วานิชชา
2,483,914 0.66%
18
info นายสุธี โค้วเจริญ
2,230,000 0.59%
19
info นายธงชัย จิระโชคพัฒน์กุล
2,210,000 0.59%
20
info นายสมชาย วงค์กุศลเลิศ
2,200,000 0.58%
21
info นายพงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์
2,180,000 0.58%
22
info น.ส.สรัญธร ไล้บางยาง
2,000,000 0.53%
23
info นายชาตรี แก้วสุทธิพล
1,950,049 0.52%
24
info น.ส.พัชนี สายเชื้อ
1,912,200 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com