หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SPCG

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SPCG | งบการเงิน SPCG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.วันดี กุญชรยาคง
395,200,050 42.77%
2
info Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
83,998,952 9.09%
3
info นางประคอง กุญชรยาคง
32,400,000 3.51%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
22,926,896 2.48%
5
info นายวิทูร มโนมัยกุล
19,290,000 2.09%
6
info นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง
13,500,000 1.46%
7
info Kyocera Corporation
13,500,000 1.46%
8
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 4
10,443,673 1.13%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
10,000,000 1.08%
10
info น.ส.สมปอง กุญชรยาคง
9,863,637 1.07%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-31
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com