หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SMM

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SMM | งบการเงิน SMM | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายอภินันทน์ ฮ้อแสงชัย
71,752,700 22.2%
2
info น.ส.อัญชลีพร ธีระสินธุ์
42,387,023 13.12%
3
info นายวิฑูร นิรันตราย
33,209,567 10.28%
4
info นายวิฑูรย์ นิรันตราย
18,644,426 5.77%
5
info นางพัทยา พิเชฐพงศา
9,991,033 3.09%
6
info นางพรพรรณ แซ่อึ้ง
7,417,800 2.3%
7
info นางภัสสร ธีระสินธุ์
7,250,000 2.24%
8
info นายไพฑูร ชุติมากรกุล
6,933,333 2.15%
9
info น.ส.อุษา ศิลป์เรืองวิไล
6,666,658 2.06%
10
info น.ส.ธิญาดา วิภาวรกานต์
5,596,200 1.73%
11
info นายโกศล นิรันตราย
5,427,812 1.68%
12
info นายกฤตพล ฮ้อแสงชัย
5,000,000 1.55%
13
info นายสุรัตน์ ลีรุ่งเรือง
4,600,000 1.42%
14
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,771,762 1.17%
15
info นายวิลักษณ์ โหลทอง
2,980,633 0.92%
16
info นายอนันต์ พิเชฐพงศา
2,268,333 0.7%
17
info นายสมชาย วงค์กุศลเลิศ
1,890,000 0.58%
18
info นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์
1,701,500 0.53%
19
info น.ส.นัจนันท์ ทองลอย
1,635,166 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com