หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SIMAT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SIMAT | งบการเงิน SIMAT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายทองคำ มานะศิลปพันธ์
52,623,549 13.25%
2
info GRAND-FLO SOLUTION BERHAD
48,899,373 12.31%
3
info นายณัฐภาส มานะศิลปพันธ์
25,000,000 6.29%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
24,684,331 6.21%
5
info นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
19,618,900 4.94%
6
info น.ส.ชุติกาญจน์ มานะศิลปพันธ์
14,042,381 3.54%
7
info นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต
11,266,904 2.84%
8
info นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
11,230,000 2.83%
9
info นายอัมรัตปาลซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา
10,733,000 2.7%
10
info น.ส.วาสนา คลอวุฒิเสถียร
8,000,646 2.01%
11
info น.ส.นริศรา ประเสริฐสังข์
6,291,377 1.58%
12
info นายสันติ สิริรัตนกิจ
6,200,000 1.56%
13
info นายนัทธิ สุรเมธากุล
3,690,000 0.93%
14
info นายประเสริฐชัย ตังคนานนท์
3,144,900 0.79%
15
info นางนันท์ธนัย วัฒนดิษย์สกุล
3,128,700 0.79%
16
info นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา
2,912,000 0.73%
17
info นายบายันซิงห์ จันทร์ศรีชวาลา
2,819,500 0.71%
18
info นายณัฐพล ทรงสายชลชัย
2,749,400 0.69%
19
info นายพรสวัสดิ์ วรรณเกียรติ
2,490,840 0.63%
20
info นายสวทีป จันทร์ศรีชวาลา
2,399,500 0.6%
21
info นายสุริยา สิงหกุล
2,302,011 0.58%
22
info นายวัลลภ อัจฉราวรรณ
2,121,000 0.53%
23
info น.ส.สุรางคนา จันทร์ศรีชวาลา
2,069,500 0.52%
24
info นายสมเกียรติ์ ไกรเกรียงศรี
2,000,000 0.5%
25
info นายวรกร บุญลิขิตชีวะ
2,000,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-30
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com