หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SGP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SGP | งบการเงิน SGP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
441,881,599 48.09%
2
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
78,500,300 8.54%
3
info นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
51,371,000 5.59%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
50,872,276 5.54%
5
info นางพัชรา วีรบวรพงศ์
50,000,000 5.44%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
23,270,400 2.53%
7
info น.ส.พัชราวดี วีรบวรพงศ์
20,000,000 2.18%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
9,213,700 1%
9
info น.ส.วรางคณา กมลทิพย์
6,900,100 0.75%
10
info นายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์
6,500,000 0.71%
11
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,318,300 0.58%
12
info นายชวลิต วิสราญกุล
4,800,000 0.52%
13
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
4,707,600 0.51%
14
info นางจันทนา ลาภทรงสุข
4,600,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com