หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SGP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SGP | งบการเงิน SGP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
441,881,599 48.09%
2
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
78,500,300 8.54%
3
info นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
51,371,000 5.59%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
50,872,276 5.54%
5
info นางพัชรา วีรบวรพงศ์
50,000,000 5.44%
6
info STATE STREET EUROPE LIMITED
23,270,400 2.53%
7
info น.ส.พัชราวดี วีรบวรพงศ์
20,000,000 2.18%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
9,213,700 1%
9
info น.ส.วรางคณา กมลทิพย์
6,900,100 0.75%
10
info นายสุนทร ด่านเฉลิมนนท์
6,500,000 0.71%
11
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,318,300 0.58%
12
info นายชวลิต วิสราญกุล
4,800,000 0.52%
13
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
4,707,600 0.51%
14
info นางจันทนา ลาภทรงสุข
4,600,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com