หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SF | งบการเงิน SF | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
463,235,026 26.07%
2
info LUCKY SECURITIES, INC.
143,661,366 8.09%
3
info นายนพพร วิฑูรชาติ
109,357,561 6.16%
4
info นายพงศ์กิจ สุทธพงศ์
102,345,154 5.76%
5
info นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์
78,090,600 4.4%
6
info MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
59,000,000 3.32%
7
info น.ส.อาทิตยา จันทรประภา
41,308,886 2.33%
8
info นางเกศินี วิฑูรชาติ
31,386,000 1.77%
9
info น.ส.ธัญจิรา พจน์เกษมสิน
26,092,352 1.47%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
24,902,263 1.4%
11
info นายอัคริม จันทรประภา
23,080,789 1.3%
12
info นางสุพรรณ วิฑูรชาติ
18,417,100 1.04%
13
info นางปาริชาต สุทธพงศ์
17,750,580 1%
14
info ม.ล.เทวินธรา เทวกุล
16,890,000 0.95%
15
info น.ส.สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล
16,432,900 0.92%
16
info น.ส.พิกุล ชูศรี
16,318,174 0.92%
17
info นางละออ ตั้งคารวคุณ
14,980,411 0.84%
18
info นายประเสริฐ เสวีกุล
13,771,900 0.78%
19
info นางอุทัยวรรณ เสวีกุล
13,600,000 0.77%
20
info กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
11,824,600 0.67%
21
info กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
9,794,600 0.55%
22
info นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์
9,747,609 0.55%
23
info นายสงวน สกุลวรรัตน์
9,700,000 0.55%
24
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
9,208,900 0.52%
25
info นายทรงพล เตชะกรินทร์
9,000,169 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com