หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SENA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SENA | งบการเงิน SENA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
177,175,562 14.59%
2
info น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
173,798,810 14.31%
3
info น.ส.อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์
139,307,033 11.47%
4
info น.ส.ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
111,530,186 9.18%
5
info นางสุภาพร จันทร์เสรีวิทยา
57,000,000 4.69%
6
info นางจินดาชญา เด่นไพศาล
48,476,418 3.99%
7
info นางศรีอนงค์ กีรติวรานนท์
25,823,151 2.13%
8
info นายณัฐชาต คำศิริตระกูล
24,205,805 1.99%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
19,898,338 1.64%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
17,948,965 1.48%
11
info นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา
16,615,029 1.37%
12
info นายพีระ ปัทมวรกุลชัย
15,937,500 1.31%
13
info นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์
14,800,000 1.22%
14
info BNY MELLON NOMINEES LIMITED
11,065,406 0.91%
15
info นายรังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์
10,700,000 0.88%
16
info นายประสงค์ อุดมภาคยกุล
10,123,465 0.83%
17
info นายพิพัฒน์ เศรษฐลิขิต
9,200,000 0.76%
18
info นางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล
8,640,000 0.71%
19
info นายวีระพล โชติวิจิตร
6,205,023 0.51%
20
info นายนิธิพงศ์ โชติรัตนะนนท์
6,162,500 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com