หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SEAFCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SEAFCO | งบการเงิน SEAFCO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์
23,449,561 7.67%
2
info น.ส.ณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์
15,593,228 5.1%
3
info น.ส.ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์
15,190,363 4.97%
4
info JPMORGAN THAILAND FUND
12,789,600 4.18%
5
info นายทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์
10,246,100 3.35%
6
info นางภาวนา ทัศนนิพันธ์
9,858,332 3.23%
7
info นายทัศน์พันธ์ ทัศนนิพันธ์
9,668,749 3.16%
8
info นายประยงค์ วนิชสุวรรณ
7,450,000 2.44%
9
info กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
7,442,800 2.43%
10
info นายณัฐฐพล ทัศนนิพันธ์
7,054,916 2.31%
11
info นายชาย มโนภาส
6,000,000 1.96%
12
info กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
5,586,200 1.83%
13
info นางณัฐฐกานต์ ทัศนนิพันธ์ ทันโนะ
5,084,552 1.66%
14
info กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
4,870,100 1.59%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,721,639 1.54%
16
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4,189,300 1.37%
17
info กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้นระยะยาว
3,887,300 1.27%
18
info น.ส.พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์
3,360,643 1.1%
19
info นายณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์
3,221,866 1.05%
20
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3,000,000 0.98%
21
info นายพฤทธิ์ นราธัศจรรย์
2,701,575 0.88%
22
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
2,402,600 0.79%
23
info นายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์
2,288,124 0.75%
24
info กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% (5)
2,106,600 0.69%
25
info นายณัฐพล เรืองปัญญาพจน์
2,080,000 0.68%
26
info นายแพทย์ ดร.ณัฐพล ธรรมโชติ
2,010,000 0.66%
27
info กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ
1,960,300 0.64%
28
info นายสรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล
1,900,000 0.62%
29
info น.ส.สุภาภรณ์ ประเวศวรารัตน์
1,878,071 0.61%
30
info นายพิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์
1,870,000 0.61%
31
info นายสมศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล
1,706,250 0.56%
32
info นายคำพูน คุณานุกร
1,703,869 0.56%
33
info นายสุเมธ ประเวศวรารัตน์
1,589,566 0.52%
34
info น.ส.สุรีพร ประเวศวรารัตน์
1,560,638 0.51%
35
info กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล
1,547,700 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com