หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SE-ED

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SE-ED | งบการเงิน SE-ED | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
97,950,000 24.99%
2
info นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
51,550,512 13.15%
3
info นายฤทธิ์ ธีระโกเมน
27,840,625 7.1%
4
info นายณัฐพล จุฬางกูร
27,573,400 7.04%
5
info DBS BANK LTD
18,377,800 4.69%
6
info นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล
13,129,518 3.35%
7
info นายทนง โชติสรยุทธ์
9,818,122 2.5%
8
info นายธัชชัย โชติสรยุทธ์
9,361,407 2.39%
9
info น.ส.ณวรรณ ภู่วรวรรณ
8,230,973 2.1%
10
info น.ส.ณัญจนา ภู่วรวรรณ
8,093,919 2.07%
11
info นายณัช ภู่วรวรรณ
6,715,340 1.71%
12
info นางวรรณวิมล สิฏฐกุล
5,141,188 1.31%
13
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
5,000,000 1.28%
14
info นายส่ง สุขดานนท์
4,875,090 1.24%
15
info นายนิติ โอสถานุเคราะห์
4,421,219 1.13%
16
info นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร
3,200,000 0.82%
17
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,141,661 0.8%
18
info นายไพรัช สิฏฐกุล
2,910,310 0.74%
19
info นายธนโชติ โชติสรยุทธ์
2,670,167 0.68%
20
info นางมณฑลี โชติสรยุทธ์
2,324,125 0.59%
21
info นายมงคล ปุณณรัตนกุล
2,152,000 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com