หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SCC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SCC | งบการเงิน SCC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
360,000,000 30%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
90,052,617 7.5%
3
info STATE STREET EUROPE LIMITED
57,863,795 4.82%
4
info สำนักงานประกันสังคม
38,910,950 3.24%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
19,924,300 1.66%
6
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
19,264,026 1.61%
7
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
18,349,968 1.53%
8
info บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
17,960,100 1.5%
9
info บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด
15,105,600 1.26%
10
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
13,302,436 1.11%
11
info มูลนิธิซิเมนต์ไทย
13,294,300 1.11%
12
info สำนักงานพระคลังข้างที่
9,936,900 0.83%
13
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
9,879,004 0.82%
14
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
9,755,462 0.81%
15
info สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
9,070,600 0.76%
16
info มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
7,647,800 0.64%
17
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
7,522,950 0.63%
18
info นายศักดิ์ นานา
6,952,400 0.58%
19
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
6,255,754 0.52%
20
info GIC PRIVATE LIMITED
6,094,150 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com