หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SCC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SCC | งบการเงิน SCC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
369,070,600 30.76%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
105,850,862 8.82%
3
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
52,281,907 4.36%
4
info สำนักงานประกันสังคม
33,412,750 2.78%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
30,601,454 2.55%
6
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
26,152,217 2.18%
7
info บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
17,725,100 1.48%
8
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
16,514,412 1.38%
9
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
15,179,136 1.26%
10
info บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด
15,105,600 1.26%
11
info มูลนิธิซิเมนต์ไทย
13,294,300 1.11%
12
info สำนักงานพระคลังข้างที่
9,936,900 0.83%
13
info มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
7,647,800 0.64%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
7,522,950 0.63%
15
info นายศักดิ์ นานา
6,752,400 0.56%
16
info GIC PRIVATE LIMITED
6,527,650 0.54%
17
info NORBAX, INC.
6,113,153 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-08-10
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com