หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SCB

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SCB | งบการเงิน SCB | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
729,141,958 21.47%
2
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
392,649,100 11.56%
3
info กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
392,649,100 11.56%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
233,221,885 6.87%
5
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
177,438,906 5.23%
6
info LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED
159,381,995 4.69%
7
info CHASE NOMINEES LIMITED
145,966,063 4.3%
8
info สำนักงานประกันสังคม
57,082,200 1.68%
9
info บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
51,187,100 1.51%
10
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
45,117,318 1.33%
11
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
38,193,475 1.12%
12
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
36,755,112 1.08%
13
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
28,828,200 0.85%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
28,282,909 0.83%
15
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
26,198,684 0.77%
16
info GIC PRIVATE LIMITED
26,066,751 0.77%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-27
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com