หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SC | งบการเงิน SC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
1,216,149,870 29.1%
2
info น.ส.พินทองทา ชินวัตร
1,176,915,495 28.16%
3
info นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
201,234,375 4.81%
4
info คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์
117,109,887 2.8%
5
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
110,724,412 2.65%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
93,799,843 2.24%
7
info AIA Company Limited-TIGER
65,188,546 1.56%
8
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
57,845,362 1.38%
9
info นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
56,155,016 1.34%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
42,142,275 1.01%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
36,679,500 0.88%
12
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
35,838,853 0.86%
13
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
31,480,925 0.75%
14
info นายวิเชียร จิระกรานนท์
30,736,100 0.74%
15
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ
30,119,237 0.72%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
27,663,075 0.66%
17
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
23,555,400 0.56%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน
22,453,650 0.54%
19
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
21,798,337 0.52%
20
info นายวิทวัส พรกุล
21,624,775 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com