หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SAUCE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SAUCE | งบการเงิน SAUCE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายปริญญา วิญญรัตน์
119,158,580 33.1%
2
info นายบัณฑิต วิญญรัตน์
26,427,020 7.34%
3
info นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์
25,709,000 7.14%
4
info นายบัญชา วิญญรัตน์
24,632,000 6.84%
5
info น.ส.วรัญญา วิญญรัตน์
19,000,000 5.28%
6
info นางพรนภา วิญญรัตน์
16,958,570 4.71%
7
info บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
11,530,600 3.2%
8
info น.ส.มาลี วิญญรัตน์
9,804,520 2.72%
9
info น.ส.สุณี วิญญูรัตน์
7,947,000 2.21%
10
info นางจารุดา โพธิอินทะ
5,650,100 1.57%
11
info น.ส.สุณี วิญญรัตน์
5,119,530 1.42%
12
info นายวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์
5,000,000 1.39%
13
info นางจุฑารัตน์ ประทีปนาฏศิริ
4,876,870 1.35%
14
info นายพงษ์ศักดิ์ ส่งไพศาล
4,874,570 1.35%
15
info นางวรรณี วิญญรัตน์
4,858,570 1.35%
16
info นายไกรวัล วิญญรัตน์
4,858,570 1.35%
17
info น.ส.มาลี วิญญูรัตน์
4,200,000 1.17%
18
info นางปัทมา เศรษฐอนุกูล
4,200,000 1.17%
19
info บริษัท กรีนสปอต จำกัด
3,861,000 1.07%
20
info น.ส.เนตรชนก สุวรรณชีพ
3,650,000 1.01%
21
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3,579,500 0.99%
22
info นายเชิดชู โสภณพนิช
2,921,400 0.81%
23
info นายโสตถิทัศน์ วิญญรัตน์
2,705,000 0.75%
24
info บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จำกัด
2,658,200 0.74%
25
info นายเชิดพงศ์ วงศ์วิทย์วิโชติ
2,110,000 0.59%
26
info นายปัชโชติ วิญญรัตน์
1,900,400 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-03
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com