หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SAT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SAT | งบการเงิน SAT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด
127,202,750 29.92%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
59,009,598 13.88%
3
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
25,805,100 6.07%
4
info AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P
7,170,500 1.69%
5
info น.ส.ปุณิกา กิตะพาณิชย์
6,955,947 1.64%
6
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT
6,949,400 1.63%
7
info น.ส.นิตยา กิตะพาณิชย์
6,707,031 1.58%
8
info ด.ช.วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว
4,217,386 0.99%
9
info น.ส.โรล่า กิตะพาณิชย์
4,139,319 0.97%
10
info พ.ต.บุญศรี กิตะพาณิชย์
3,607,988 0.85%
11
info นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์
3,607,986 0.85%
12
info นายอรรถพล ธรรมานนท์
3,469,100 0.82%
13
info นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์
3,330,600 0.78%
14
info กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว
3,119,800 0.73%
15
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
2,817,500 0.66%
16
info น.ส.นภัสร กิตะพาณิชย์
2,811,590 0.66%
17
info นางกษมน กิตติอำพน
2,806,313 0.66%
18
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
2,771,300 0.65%
19
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2,750,000 0.65%
20
info นางชวนพิศ กิตะพาณิชย์
2,705,990 0.64%
21
info นายกุลธัช กิตะพาณิชย์
2,705,990 0.64%
22
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
2,625,800 0.62%
23
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
2,607,925 0.61%
24
info น.ส.ลัลลนา กิตะพาณิชย์
2,530,712 0.6%
25
info นายมนุพล จริยกชกร
2,530,000 0.6%
26
info DBS BANK LTD
2,500,000 0.59%
27
info UOB LONG TERM EQUITY FUND
2,448,900 0.58%
28
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
2,358,100 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-05
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com