หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SAMART

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SAMART | งบการเงิน SAMART | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
185,352,200 18.42%
2
info นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
125,977,160 12.52%
3
info นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
112,704,960 11.2%
4
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
39,989,900 3.97%
5
info นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
26,028,500 2.59%
6
info นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล
20,000,000 1.99%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
16,915,687 1.68%
8
info นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
15,751,000 1.56%
9
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
12,330,800 1.23%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
11,214,500 1.11%
11
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
10,432,200 1.04%
12
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
8,999,200 0.89%
13
info นายวิชา พูลวรลักษณ์
8,320,200 0.83%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
8,270,400 0.82%
15
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7,378,780 0.73%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,346,400 0.73%
17
info นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
5,960,250 0.59%
18
info CHASE NOMINEES LIMITED
5,935,600 0.59%
19
info นายชัยพร เอี่ยมวสันต์
5,900,000 0.59%
20
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,856,200 0.58%
21
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5,600,000 0.56%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
5,409,500 0.54%
23
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
5,150,400 0.51%
24
info นายประกิจ ฉัตราโสภณ
5,072,500 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com