หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SAMART

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น SAMART | งบการเงิน SAMART | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
185,352,200 18.42%
2
info นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
125,977,160 12.52%
3
info นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์
112,704,960 11.2%
4
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
39,989,900 3.97%
5
info นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
26,028,500 2.59%
6
info นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล
20,000,000 1.99%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
16,915,687 1.68%
8
info นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร
15,751,000 1.56%
9
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด
12,330,800 1.23%
10
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
11,214,500 1.11%
11
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
10,432,200 1.04%
12
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
8,999,200 0.89%
13
info นายวิชา พูลวรลักษณ์
8,320,200 0.83%
14
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
8,270,400 0.82%
15
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7,378,780 0.73%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
7,346,400 0.73%
17
info นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์
5,960,250 0.59%
18
info CHASE NOMINEES LIMITED
5,935,600 0.59%
19
info นายชัยพร เอี่ยมวสันต์
5,900,000 0.59%
20
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,856,200 0.58%
21
info บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5,600,000 0.56%
22
info กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล
5,409,500 0.54%
23
info กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ
5,150,400 0.51%
24
info นายประกิจ ฉัตราโสภณ
5,072,500 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-22
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com