หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ RS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น RS | งบการเงิน RS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
323,400,000 32.02%
2
info นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
115,000,000 11.38%
3
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
58,471,200 5.79%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
56,000,018 5.54%
5
info นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์
43,810,000 4.34%
6
info บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
43,273,300 4.28%
7
info นายโยธิน วณิชวรากิจ
40,064,100 3.97%
8
info นายสถาพร งามเรืองพงศ์
33,589,300 3.33%
9
info นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา
19,400,000 1.92%
10
info SIX SIS LTD
18,438,240 1.83%
11
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
11,052,900 1.09%
12
info นายประยุทธ เอื้อวัฒนา
9,990,000 0.99%
13
info นายโชต เชษฐโชติ
9,700,000 0.96%
14
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
6,727,900 0.67%
15
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT
6,492,700 0.64%
16
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,446,400 0.54%
17
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
5,273,300 0.52%
18
info นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์
5,199,900 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com