หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ RS

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น RS | งบการเงิน RS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
323,400,000 32.02%
2
info นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ
115,000,000 11.38%
3
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
58,471,200 5.79%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
56,000,018 5.54%
5
info นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์
43,810,000 4.34%
6
info บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
43,273,300 4.28%
7
info นายโยธิน วณิชวรากิจ
40,064,100 3.97%
8
info นายสถาพร งามเรืองพงศ์
33,589,300 3.33%
9
info นายชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา
19,400,000 1.92%
10
info SIX SIS LTD
18,438,240 1.83%
11
info กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล
11,052,900 1.09%
12
info นายประยุทธ เอื้อวัฒนา
9,990,000 0.99%
13
info นายโชต เชษฐโชติ
9,700,000 0.96%
14
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้
6,727,900 0.67%
15
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT
6,492,700 0.64%
16
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
5,446,400 0.54%
17
info กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
5,273,300 0.52%
18
info นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์
5,199,900 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com