หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ROJNA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ROJNA | งบการเงิน ROJNA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION
418,960,446 20.74%
2
info นายชาย วินิชบุตร
303,154,145 15%
3
info นายดิเรก วินิชบุตร
167,863,908 8.31%
4
info บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
162,388,337 8.04%
5
info SMK ASIA LTD
134,467,593 6.66%
6
info บริษัท กิมฟอง จำกัด
76,323,783 3.78%
7
info นางเชอรี่ จรัญวาศน์
74,040,650 3.66%
8
info นายณัฐพล จุฬางกูร
60,342,200 2.99%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
38,898,475 1.93%
10
info นายนเรศ งามอภิชน
33,600,000 1.66%
11
info นายจิระพงษ์ วินิชบุตร
28,590,381 1.42%
12
info นายวิชัย วชิรพงศ์
25,900,948 1.28%
13
info นายอานนท์ชัย วีระประวัติ
20,000,000 0.99%
14
info นางวีรวรรณ วินิชบุตร
16,210,129 0.8%
15
info นายจตุพล เกรียงไชยกิจกุล
12,917,484 0.64%
16
info นายเนตร จรัญวาศน์
11,256,298 0.56%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-26
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com