หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ RCL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น RCL | งบการเงิน RCL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท โงวฮก จำกัด
208,812,500 25.2%
2
info บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด
153,311,587 18.5%
3
info นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
60,955,950 7.36%
4
info นายธีระชัย กีรติเตชากร
25,023,300 3.02%
5
info บริษัท โหงวฮกเอเยนซี่ จำกัด
24,426,250 2.95%
6
info นายธีรพงษ์ ตันฐิตารักษ์
20,634,600 2.49%
7
info บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
20,000,000 2.41%
8
info บริษัท ภูรีมาศ นาวี จำกัด
10,600,060 1.28%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
9,533,935 1.15%
10
info น.ส.ฐิติรัตน์ ราศีวิสุทธิ์
7,700,000 0.93%
11
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
5,753,300 0.69%
12
info นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
4,674,011 0.56%
13
info นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
4,520,000 0.55%
14
info นายพรชัย ชาดระวี
4,460,000 0.54%
15
info นายสุทธิวัฒน์ สุขกิจประเสริฐ
4,373,000 0.53%
16
info นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล
4,355,100 0.53%
17
info นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร
4,270,000 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-03-31
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com