หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ QH ปี 2016

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น QH | งบการเงิน QH | ข้อมูลผู้ถือหุ้น QH
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2,675,945,601 24.98%
2
info GIC PRIVATE LIMITED
1,154,421,450 10.77%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
518,088,448 4.84%
4
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
448,462,633 4.19%
5
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
305,521,700 2.85%
6
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
230,525,566 2.15%
7
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
159,150,000 1.49%
8
info CHASE NOMINEES LIMITED
152,366,688 1.42%
9
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
120,438,243 1.12%
10
info น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
114,986,794 1.07%
11
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
110,427,199 1.03%
12
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
109,078,466 1.02%
13
info CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS
103,620,650 0.97%
14
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
90,780,083 0.85%
15
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
71,277,966 0.67%
16
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
63,946,283 0.6%
17
info นายนิเวศน์ เหมวชิรวรากร
60,000,000 0.56%
18
info EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
56,364,226 0.53%
19
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
55,345,420 0.52%
20
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
54,635,350 0.51%
21
info บริษัท กรีไทย จำกัด
54,356,479 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com