หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ QH ปี 2015

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น QH | งบการเงิน QH | ข้อมูลผู้ถือหุ้น QH
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2,293,667,658 24.98%
2
info GIC PRIVATE LIMITED - C
989,504,100 10.77%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
732,898,274 7.98%
4
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
423,024,800 4.61%
5
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
209,945,800 2.29%
6
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
201,484,098 2.19%
7
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
138,528,800 1.51%
8
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)
107,241,000 1.17%
9
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
94,923,432 1.03%
10
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
88,459,766 0.96%
11
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ
86,715,500 0.94%
12
info น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
82,631,613 0.9%
13
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
72,659,034 0.79%
14
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
70,731,731 0.77%
15
info CHASE NOMINEES LIMITED 42
68,441,189 0.75%
16
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย บลจ.กรุงศรี
66,038,100 0.72%
17
info CHASE NOMINEES LIMITED 1
65,820,700 0.72%
18
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
57,920,900 0.63%
19
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
57,872,501 0.63%
20
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
57,763,900 0.63%
21
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
57,237,600 0.62%
22
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
54,505,300 0.59%
23
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
51,181,200 0.56%
24
info EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
50,886,008 0.55%
25
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
49,482,350 0.54%
26
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
46,830,300 0.51%
27
info บริษัท กรีไทย จำกัด
46,591,268 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2015-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com