หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ QH ปี 2013

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น QH | งบการเงิน QH | ข้อมูลผู้ถือหุ้น QH
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2,293,667,658 24.98%
2
info GIC PRIVATE LIMITED - C
989,504,100 10.77%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
554,704,837 6.04%
4
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
256,750,732 2.8%
5
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
236,694,633 2.58%
6
info PICTET & CIE
111,400,650 1.21%
7
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
91,657,400 1%
8
info น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์
87,408,513 0.95%
9
info THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
61,035,700 0.66%
10
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว
54,477,700 0.59%
11
info CHASE NOMINEES LIMITED 42
53,527,500 0.58%
12
info กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
53,483,600 0.58%
13
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
51,211,816 0.56%
14
info กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
50,972,600 0.56%
15
info กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล
50,099,400 0.55%
16
info J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND
49,807,700 0.54%
17
info กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
46,830,300 0.51%
18
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
46,812,029 0.51%
19
info กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล
46,624,800 0.51%
20
info บริษัท กรีไทย จำกัด
46,591,268 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2013-03-12
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com