หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTTGC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTTGC | งบการเงิน PTTGC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,204,318,915 48.89%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
541,093,567 12%
3
info CHASE NOMINEES LIMITED
95,223,492 2.11%
4
info บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
83,427,636 1.85%
5
info NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
81,957,039 1.82%
6
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
68,398,419 1.52%
7
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
63,051,454 1.4%
8
info สำนักงานประกันสังคม
53,284,751 1.18%
9
info บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
43,420,625 0.96%
10
info บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
42,988,400 0.95%
11
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
36,711,767 0.81%
12
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
33,489,207 0.74%
13
info STATE STREET EUROPE LIMITED
32,439,447 0.72%
14
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
31,497,009 0.7%
15
info GIC PRIVATE LIMITED
29,969,656 0.66%
16
info NORBAX, INC.
29,805,197 0.66%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-09-05
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com