หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTTGC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTTGC | งบการเงิน PTTGC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,199,810,115 48.79%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
644,209,677 14.29%
3
info STATE STREET EUROPE LIMITED
158,199,733 3.51%
4
info บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
83,427,636 1.85%
5
info CHASE NOMINEES LIMITED
66,033,812 1.46%
6
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
58,146,394 1.29%
7
info สำนักงานประกันสังคม
48,260,951 1.07%
8
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
44,004,672 0.98%
9
info บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
43,420,625 0.96%
10
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
34,722,938 0.77%
11
info SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC
34,581,912 0.77%
12
info GIC PRIVATE LIMITED
27,746,529 0.62%
13
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
24,343,023 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-06
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com