หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTTEP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTTEP | งบการเงิน PTTEP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2,591,860,489 65.29%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
316,908,545 7.98%
3
info STATE STREET EUROPE LIMITED
86,779,908 2.19%
4
info CHASE NOMINEES LIMITED
86,187,182 2.17%
5
info THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
44,153,129 1.11%
6
info สำนักงานประกันสังคม
38,138,377 0.96%
7
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
23,188,905 0.58%
8
info THE BANK OF NEW YORK MELLON
22,703,922 0.57%
9
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
21,632,381 0.54%
10
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
20,043,700 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com