หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTL ปี 2016

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTL | งบการเงิน PTL | ข้อมูลผู้ถือหุ้น PTL
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.
323,482,719 35.94%
2
info POLYPLEX CORPORATION LTD.
154,709,118 17.19%
3
info นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
44,370,000 4.93%
4
info นายไพศาล ชาติพิทักษ์
30,979,500 3.44%
5
info นางยุวเรศ ชูสกุล
21,600,000 2.4%
6
info นายสมชาย ปัดภัย
17,371,750 1.93%
7
info น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
12,780,000 1.42%
8
info นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์
12,331,500 1.37%
9
info POLYPLEX (ASIA) PTE.LTD.(POA)
7,940,100 0.88%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
7,120,054 0.79%
11
info นายวชิระ ทยานาราพร
5,555,548 0.62%
12
info นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
5,395,200 0.6%
13
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
4,937,625 0.55%
14
info นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์
4,650,000 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-06-30
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com