หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTL ปี 2014

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTL | งบการเงิน PTL | ข้อมูลผู้ถือหุ้น PTL
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.
276,000,000 34.5%
2
info POLYPLEX CORPORATION LTD.
132,000,000 16.5%
3
info นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
39,950,000 4.99%
4
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT
28,000,000 3.5%
5
info นายไพศาล ชาติพิทักษ์
18,750,000 2.34%
6
info นางยุวเรศ ชูสกุล
15,215,000 1.9%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
12,916,401 1.61%
8
info นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์
8,484,300 1.06%
9
info น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
6,550,000 0.82%
10
info นายชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์
6,050,000 0.76%
11
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
5,313,500 0.66%
12
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
4,389,000 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2014-07-02
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com