หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTL | งบการเงิน PTL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.
276,000,000 34.5%
2
info POLYPLEX CORPORATION LTD.
132,000,000 16.5%
3
info นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
39,440,000 4.93%
4
info นายไพศาล ชาติพิทักษ์
27,350,000 3.42%
5
info นางยุวเรศ ชูสกุล
19,200,000 2.4%
6
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT
16,764,200 2.1%
7
info นายสมชาย ปัดภัย
14,250,000 1.78%
8
info นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์
12,331,500 1.54%
9
info น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
11,360,000 1.42%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
5,090,501 0.64%
11
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
4,389,000 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com