หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTL | งบการเงิน PTL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.
303,664,706 33.74%
2
info POLYPLEX CORPORATION LTD.
154,709,118 17.19%
3
info นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์
44,900,000 4.99%
4
info นายไพศาล ชาติพิทักษ์
33,690,500 3.74%
5
info นางยุวเรศ ชูสกุล
32,600,000 3.62%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
24,994,290 2.78%
7
info น.ส.วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์
11,930,000 1.33%
8
info นายสมชาย ปัดภัย
11,440,050 1.27%
9
info นายยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์
11,000,000 1.22%
10
info น.ส.อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว
7,450,200 0.83%
11
info น.ส.ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์
5,332,500 0.59%
12
info นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช
4,937,625 0.55%
13
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
4,808,487 0.53%
14
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
4,518,625 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-11-28
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com