หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PTG

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PTG | งบการเงิน PTG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
419,504,000 25.12%
2
info นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์
161,186,300 9.65%
3
info นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
100,300,000 6.01%
4
info นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์
77,849,140 4.66%
5
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
70,500,000 4.22%
6
info นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
65,650,000 3.93%
7
info นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
46,100,000 2.76%
8
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
45,986,529 2.75%
9
info นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
41,691,134 2.5%
10
info นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์
39,824,700 2.38%
11
info นางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์
22,542,100 1.35%
12
info นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
19,881,300 1.19%
13
info บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
19,245,500 1.15%
14
info น.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต
15,001,500 0.9%
15
info นางฉัตรแก้ว คชเสนี
12,001,500 0.72%
16
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
11,605,919 0.69%
17
info นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
9,712,900 0.58%
18
info บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8,803,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-08
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com