หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PSTC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PSTC | งบการเงิน PSTC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท เอ็ม.วี.ที.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
705,820,500 15.96%
2
info นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
532,600,000 12.04%
3
info นางวัลลภา ไตรโสรัส
510,700,000 11.55%
4
info นายพระนาย กังวาลรัตน์
406,696,000 9.2%
5
info นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์
130,980,000 2.96%
6
info นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ
111,121,300 2.51%
7
info นายอัณณพ พุ่มกุมาร
99,800,000 2.26%
8
info นายอภิรัตน์ สิโรดม
97,817,400 2.21%
9
info นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
41,120,800 0.93%
10
info นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์
39,900,000 0.9%
11
info น.ส.จริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์
27,290,000 0.62%
12
info น.ส.สุภารัตน์ สง่าเมือง
26,038,000 0.59%
13
info นายจักรกฤช จารุจินดา
23,858,000 0.54%
14
info นายวิลาส วงศ์สืบชาติ
23,603,300 0.53%
15
info นายธนัช ปวรวิปุลยากร
22,500,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2012 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com