หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PSTC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PSTC | งบการเงิน PSTC | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส
533,340,000 12.03%
2
info นางวัลลภา ไตรโสรัส
510,700,000 11.52%
3
info นายพระนาย กังวาลรัตน์
408,646,000 9.22%
4
info นายศึกษิต เพชรอำไพ
159,908,500 3.61%
5
info นายพรเทพ บูรณกุลไพโรจน์
130,380,000 2.94%
6
info นายภาณุ ศีติสาร
70,750,000 1.6%
7
info นายวศิน เดชกิจวิกรม
64,500,000 1.46%
8
info นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์
63,900,000 1.44%
9
info นายอัณณพ พุ่มกุมาร
59,800,000 1.35%
10
info นายอภิรัตน์ สิโรดม
44,000,000 0.99%
11
info นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง
43,120,000 0.97%
12
info นางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์
35,000,000 0.79%
13
info น.ส.จริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์
29,379,000 0.66%
14
info นายประทิน ปัญญาสาโรจน์
28,000,000 0.63%
15
info บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
23,100,000 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-10-06
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com