หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PSH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PSH | งบการเงิน PSH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
1,314,009,986 60.04%
2
info สำนักงานประกันสังคม
95,156,000 4.35%
3
info น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.88%
4
info นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.88%
5
info ด.ญ.ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.88%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
45,559,219 2.08%
7
info นางรัตนา พรมสวัสดิ์
42,221,849 1.93%
8
info STATE STREET EUROPE LIMITED
20,873,561 0.95%
9
info บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14,108,000 0.64%
10
info นายจีระเทพ พรมสวัสดิ์
13,000,000 0.59%
11
info น.ส.จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์
13,000,000 0.59%
12
info นายจำลอง พรมสวัสดิ์
12,570,000 0.57%
13
info นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
11,870,000 0.54%
14
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
11,318,200 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com