หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PSH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PSH | งบการเงิน PSH | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
1,314,009,986 60.04%
2
info สำนักงานประกันสังคม
95,156,000 4.35%
3
info น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.88%
4
info นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.88%
5
info ด.ญ.ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.88%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
45,559,219 2.08%
7
info นางรัตนา พรมสวัสดิ์
42,221,849 1.93%
8
info STATE STREET EUROPE LIMITED
20,873,561 0.95%
9
info บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14,108,000 0.64%
10
info นายจีระเทพ พรมสวัสดิ์
13,000,000 0.59%
11
info น.ส.จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์
13,000,000 0.59%
12
info นายจำลอง พรมสวัสดิ์
12,570,000 0.57%
13
info นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
11,870,000 0.54%
14
info กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
11,318,200 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com