หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PS | งบการเงิน PS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
1,114,000,000 49.9%
2
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
100,000,000 4.48%
3
info MR.THONGMA VIJITPONGPUN FORREGISTRATION OF COLLATERAL
100,000,000 4.48%
4
info ด.ญ.ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.81%
5
info นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.81%
6
info น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์
85,000,000 3.81%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
60,387,726 2.7%
8
info สำนักงานประกันสังคม
54,673,000 2.45%
9
info นางรัตนา พรมสวัสดิ์
39,720,400 1.78%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
33,578,940 1.5%
11
info STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
24,183,360 1.08%
12
info น.ส.จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์
13,000,000 0.58%
13
info นายจีระเทพ พรมสวัสดิ์
13,000,000 0.58%
14
info นายจำลอง พรมสวัสดิ์
12,900,000 0.58%
15
info กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4
11,528,900 0.52%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com