หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PPP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PPP | งบการเงิน PPP | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด
139,737,992 46.58%
2
info บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
33,101,633 11.03%
3
info ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6,757,200 2.25%
4
info นายธีรพล สินไชย
5,736,900 1.91%
5
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5,671,975 1.89%
6
info น.ส.อุไรวรรณ แซ่หลี
5,202,700 1.73%
7
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
4,875,300 1.63%
8
info นายวิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช
4,405,400 1.47%
9
info ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
3,967,350 1.32%
10
info นายสุโชติ ฉันท์วิภว
2,692,000 0.9%
11
info นายไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์
2,500,000 0.83%
12
info นายพงศ์ธร เจริญกุล
2,318,000 0.77%
13
info นายธีระพันธ์ แสงไพบูลย์
2,298,500 0.77%
14
info น.ส.ชนิดา ชาญชนาไพบูลย์
2,090,000 0.7%
15
info นายธนนธรรม อิ่มวณิช
1,658,300 0.55%
16
info นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
1,604,300 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com