หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ POLAR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น POLAR | งบการเงิน POLAR | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2016 2015
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายจำนงค์ พุทธิมา
403,000,000 4.73%
2
info น.ส.รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์
365,306,800 4.29%
3
info น.ส.ธนิสรา ลิ้มสวาท
255,000,000 2.99%
4
info นายอนุวิทย์ ตันติเสเวกุล
250,030,000 2.94%
5
info นายสมชาย เตียทะสินธ์
220,860,000 2.59%
6
info นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช
176,773,900 2.08%
7
info นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล
160,993,800 1.89%
8
info น.ส.เมริกา ตรรกวาทการ
150,000,000 1.76%
9
info นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง
144,000,000 1.69%
10
info นายอภิชาติ ไชยปรมัตถ์
143,203,700 1.68%
11
info นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย
112,000,000 1.32%
12
info นายพิสิทธิ์ จารุศิระ
100,000,000 1.17%
13
info นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์
96,290,000 1.13%
14
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
94,646,023 1.11%
15
info นายณัฐทนง ปรีชาบริสุทธิ์กุล
90,000,000 1.06%
16
info น.ส.ศิริพร คำมา
76,704,500 0.9%
17
info นายพรชัย ตั้งถาวรสิริกุล
72,757,600 0.85%
18
info นางอารยา รุ่งตระกูล
68,924,000 0.81%
19
info นายประสิทธิ์ ชินประเสริฐ
66,030,065 0.78%
20
info นายวินิจ ธรรมมานุธรรม
57,750,000 0.68%
21
info นายอรุณรุ่ง อร่ามวัฒนกุล
55,000,003 0.65%
22
info นายกระทรวง จารุศิระ
55,000,000 0.65%
23
info นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์
50,000,000 0.59%
24
info นายธีรธร คูหารุ่งโรจน์
50,000,000 0.59%
25
info น.ส.อรุณรัตน์ พัฒนพิฑูรย์
49,180,845 0.58%
26
info นายมนต์ชัย ศิริพัฒนนันท์
45,806,700 0.54%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2016-04-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com