หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PM

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PM | งบการเงิน PM | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
271,108,200 45.32%
2
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
39,989,400 6.68%
3
info DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C PANGOLIN ASIA FUND
29,173,800 4.88%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
21,624,407 3.61%
5
info STATE STREET TRUST COMPANY CANADA
19,691,398 3.29%
6
info NORTRUST NOMINEES LIMITED-HANDELSBANKEN NORWAY UCITS CLIENT A/C
12,288,862 2.05%
7
info นายศุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม
6,100,000 1.02%
8
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
5,698,000 0.95%
9
info นางมาริศรี ชุณหรัศมิ์
5,000,000 0.84%
10
info นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์
5,000,000 0.84%
11
info นางวิมลทิพย์ พงศธร
5,000,000 0.84%
12
info EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
4,041,000 0.68%
13
info RBC INVESTOR SERVICES TRUST
3,757,202 0.63%
14
info นายกรัณย์ยศ ตั้งอุตสาหะกูล
3,650,000 0.61%
15
info RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
3,620,000 0.61%
16
info ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์
3,400,000 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-05
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com