หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PLAT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PLAT | งบการเงิน PLAT | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
791,422,500 28.27%
2
info นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
491,426,800 17.55%
3
info นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์
226,160,300 8.08%
4
info นางพรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล
108,459,300 3.87%
5
info นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
92,000,000 3.29%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
90,056,700 3.22%
7
info นายพารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล
64,000,000 2.29%
8
info นายพลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล
63,900,000 2.28%
9
info นางดวงพร วิจิตรธนารักษ์
60,000,000 2.14%
10
info นายสหนันท์ เชนตระกูล
49,800,000 1.78%
11
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
43,679,000 1.56%
12
info นางอรอุมา เอกลาภไพบูลย์
32,225,300 1.15%
13
info นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม
32,153,900 1.15%
14
info สำนักงานประกันสังคม
28,000,000 1%
15
info นายสมชาย โชติจุฬางกูร
25,241,400 0.9%
16
info กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล
18,157,600 0.65%
17
info น.ส.วิยดา ปิยภาณีกุล
18,135,400 0.65%
18
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
17,327,700 0.62%
19
info กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ
16,866,000 0.6%
20
info นายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส
16,552,000 0.59%
21
info น.ส.สุฐิตา โชติจุฬางกูร
16,345,100 0.58%
22
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
16,126,600 0.58%
23
info นายวิทยา โชติจุฬางกูร
15,150,000 0.54%
24
info JPMORGAN THAILAND FUND
14,307,900 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-02
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com