หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PDI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น PDI | งบการเงิน PDI | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
56,499,900 25%
2
info กระทรวงการคลัง
31,200,000 13.81%
3
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
11,800,257 5.22%
4
info ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7,301,070 3.23%
5
info นายศุภชัย วีรบวรพงศ์
4,684,000 2.07%
6
info DBS BANK LTD
4,000,000 1.77%
7
info นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
3,087,800 1.37%
8
info นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์
2,133,400 0.94%
9
info นางนันทา รุ่งนพคุณศรี
2,008,400 0.89%
10
info นายธวัช ตันติเมธ
1,791,700 0.79%
11
info นายนาวิน ชายชีวินลิขิต
1,650,750 0.73%
12
info บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด
1,388,800 0.61%
13
info นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย
1,380,000 0.61%
14
info บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1,367,300 0.61%
15
info นางนนธญา อภิธโนทัย
1,162,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-04
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com