หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ NNCL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น NNCL | งบการเงิน NNCL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
489,704,000 23.91%
2
info บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
220,950,000 10.79%
3
info น.ส.สรางค์ลักษณ์ จันทวานิช
144,803,805 7.07%
4
info น.ส.รัตนาภรณ์ จันทวานิช
101,723,505 4.97%
5
info นายวีรชัย เดชอมรธัญ
96,316,000 4.7%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
77,841,600 3.8%
7
info นายณัฐพล จุฬางกูร
71,800,700 3.51%
8
info นายวรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา
50,621,420 2.47%
9
info นายพรเดช จันทวานิช
33,363,655 1.63%
10
info บริษัท นิคมอุตสาหกรรมรังสิต จำกัด
31,100,000 1.52%
11
info การเคหะแห่งชาติ
30,000,000 1.46%
12
info นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ
22,553,805 1.1%
13
info นายสุทธิพร จันทวานิช
21,799,055 1.06%
14
info นายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์
19,894,400 0.97%
15
info พลเอกอัครเดช ศศิประภา
15,900,000 0.78%
16
info นายมนัส สายสุข
15,359,700 0.75%
17
info บริษัท อัญญพัฒนา จำกัด
15,000,000 0.73%
18
info นายสุวิทย์ รุ่งเจิดฟ้า
14,900,000 0.73%
19
info นายวรภพ จารุศร
13,500,000 0.66%
20
info นายคมวิช จารุศร
13,500,000 0.66%
21
info น.ส.มยุรี โฉมเชิด
13,230,000 0.65%
22
info นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี
12,430,000 0.61%
23
info นายภพพร จันทวานิช
12,046,905 0.59%
24
info นายปัญญา ลีพึ่งธรรม
10,950,000 0.53%
25
info นางเชาวนีย์ จารุศร
10,926,700 0.53%
26
info นายพิชิต เจียมเจริญ
10,530,000 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-11
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com