หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ NMG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น NMG | งบการเงิน NMG | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
404,985,000 9.96%
2
info CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.
391,972,000 9.64%
3
info บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
370,110,000 9.1%
4
info นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
355,000,000 8.73%
5
info นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
307,186,200 7.55%
6
info นายสมบัติ พานิชชีวะ
270,000,000 6.64%
7
info นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
212,878,542 5.23%
8
info บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
141,400,000 3.48%
9
info DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK
120,000,000 2.95%
10
info นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
117,252,000 2.88%
11
info นายเอกวิชญ์ กมลเทพา
113,000,000 2.78%
12
info นายปราบดา หยุ่น
106,046,500 2.61%
13
info น.ส.พรเพ็ญ นิธิเกษม
50,000,000 1.23%
14
info นายวิลักษณ์ โหลทอง
32,000,000 0.79%
15
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
28,819,918 0.71%
16
info นายอมร พรหมดีราช
28,000,000 0.69%
17
info บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
21,000,000 0.52%
18
info นายบุญชัย เอื้อพันธุ์พงศ์
20,700,800 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-01
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com