หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ NEWS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น NEWS | งบการเงิน NEWS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
4,294,967,295 22.8%
2
info น.ส.กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์
4,294,967,295 8.94%
3
info น.ส.กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม
4,294,967,295 7.47%
4
info นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล
2,815,679,500 4.15%
5
info นายภควันต์ วงษ์โอภาสี
2,209,000,000 3.25%
6
info บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1,570,000,000 2.31%
7
info นายสมบัติ พานิชชีวะ
1,412,043,300 2.08%
8
info นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล
1,400,000,000 2.06%
9
info นายจำนงค์ พุทธิมา
1,370,000,000 2.02%
10
info น.ส.วรรณณี โรจนวณิชยากร
956,449,998 1.41%
11
info นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์
863,812,500 1.27%
12
info นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม
800,000,000 1.18%
13
info นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
788,415,600 1.16%
14
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
762,358,125 1.12%
15
info นายปกรณ์ มงคลธาดา
750,000,000 1.1%
16
info นายธวัชชัย อินทรประดิษฐ์
700,000,000 1.03%
17
info นายไชยกร บุญลพาภัทร์
600,000,000 0.88%
18
info นายนที หงษ์รัตนอุทัย
527,500,000 0.78%
19
info นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
500,000,000 0.74%
20
info นายณัฏฐ์ วงษ์โอภาสี
497,500,000 0.73%
21
info นายอนันต์ อัครพุทธิพร
439,000,000 0.65%
22
info นางจิรวรรณ จีนาพันธ์
411,905,000 0.61%
23
info นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
400,000,000 0.59%
24
info นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต
378,000,000 0.56%
25
info บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด
375,000,000 0.55%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-14
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com